Skip to main content

Dynamo

By 26/10/2020januari 5th, 2021Partners

Contact

Vlaamse Sportfederatie vzw – Dynamo Project
Zuiderlaan 13, 9000 Gent
T: 09 243 12 94
E [email protected]
Web https://www.dynamoproject.be/

Het vrijwilligerswerk vormt de drijvende kracht achter het verenigingsleven. In Vlaanderen in het algemeen en achter sportclubs in het bijzonder. Dit vrijwilligerswerk komt echter steeds meer onder druk te staan, waardoor de toekomst van de georganiseerde sport in gevaar dreigt te komen.

Er is een duidelijke behoefte aan ondersteuning van het vrijwillige bestuurskader in sportverenigingen op administratief en beheersmatig vlak. Onder meer de steeds complexere regelgeving, een dalend aantal vrijwilligers, de verhoogde concurrentie met commerciële initiatieven,… zorgen voor een toenemende bewustwording van de nood aan praktijkgerichte bestuurlijke ondersteuning.

De Vlaamse Sportfederatie vzw biedt met het Dynamo Project hét hulpmiddel aan sportclubs om optimaal te functioneren op bestuurlijk en administratief vlak.

Alle sportclubs binnen de Sportregio kunnen rekenen op ondersteuning vanuit Dynamo.