Sportregio Pajottenland

Sportregio Pajottenland werd opgericht in 1997. Tien gemeenten maken er deel van uit: Affligem, Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal en Ternat. Tot eind 2017 was onze bevoegde instantie de provincie Vlaams-Brabant, waarvan we jaarlijks 10.000 euro kregen. De provincie zorgde ook voor logistieke en materiële hulp en voor de promotie van onze sportevenementen. En ze ondersteunde onze werking met een halftijdse coördinator, Dirk Heylen. Van het prille begin tot eind 2017 stond Dirk op onnavolgbare wijze aan het roer van onze sportregio.

Op 1 januari 2018 werd sport een Vlaamse bevoegdheid. Vanaf dat moment waren de provincies niet langer bevoegd. Voor Sportregio Pajottenland waren de gevolgen duidelijk. De ondersteuning door de provincie Vlaams-Brabant viel weg.

We hebben ons grondig voorbereid op die nieuwe situatie. Vooral in 2017, het laatste jaar voor de overdracht van bevoegdheden, hebben we intensief overlegd met de sportdiensten en schepenen van onze tien gemeenten. Dit leverde snel een mondeling akkoord. We beslisten Sportregio Pajottenland voort te zetten door een interlokale vereniging (ILV) met dezelfde naam op te richten.

Op de gemeenteraden van november 2017 werd dat mondeling akkoord officieel. Alle gemeenten keurden de nieuwe structuur en het huishoudelijk reglement goed. Op maandag 18 december 2017 werd de oude structuur finaal opgeborgen en werd de nieuwe ILV Sportregio Pajottenland officieel bekrachtigd.

Vandaag ontvangt ILV Sportregio Pajottenland middelen van de Vlaamse Overheid, via Sport Vlaanderen. Dat voorziet namelijk financiële steun voor bovenlokale sport- en bewegingsprojecten. Met die middelen realiseren we onze activiteiten. En sinds januari 2020 hebben we opnieuw een halftijdse coördinator, Bert Meganck.

Sportregio Pajottenland werd opgericht in 1997. Tien gemeenten maken er deel van uit: Affligem, Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal en Ternat. Tot eind 2017 was onze bevoegde instantie de provincie Vlaams-Brabant, waarvan we jaarlijks 10.000 euro kregen. De provincie zorgde ook voor logistieke en materiële hulp en voor de promotie van onze sportevenementen. En ze ondersteunde onze werking met een halftijdse coördinator, Dirk Heylen. Van het prille begin tot eind 2017 stond Dirk op onnavolgbare wijze aan het roer van onze sportregio.

Op 1 januari 2018 werd sport een Vlaamse bevoegdheid. Vanaf dat moment waren de provincies niet langer bevoegd. Voor Sportregio Pajottenland waren de gevolgen duidelijk. De ondersteuning door de provincie Vlaams-Brabant viel weg.

We hebben ons grondig voorbereid op die nieuwe situatie. Vooral in 2017, het laatste jaar voor de overdracht van bevoegdheden, hebben we intensief overlegd met de sportdiensten en schepenen van onze tien gemeenten. Dit leverde snel een mondeling akkoord. We beslisten Sportregio Pajottenland voort te zetten door een interlokale vereniging (ILV) met dezelfde naam op te richten.

Op de gemeenteraden van november 2017 werd dat mondeling akkoord officieel. Alle gemeenten keurden de nieuwe structuur en het huishoudelijk reglement goed. Op maandag 18 december 2017 werd de oude structuur finaal opgeborgen en werd de nieuwe ILV Sportregio Pajottenland officieel bekrachtigd.

Vandaag ontvangt ILV Sportregio Pajottenland middelen van de Vlaamse Overheid, via Sport Vlaanderen. Dat voorziet namelijk financiële steun voor bovenlokale sport- en bewegingsprojecten. Met die middelen realiseren we onze activiteiten. En sinds januari 2020 hebben we opnieuw een halftijdse coördinator, Bert Meganck.