Missie en visie

Missie

Zoveel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen krijgen. En liefst hun hele leven lang. Dat is de missie van Interlokale Vereniging (ILV) Sportregio Pajottenland. Ons sport- en bewegingsaanbod, het beheer van onze infrastructuur én het beleid van onze vereniging staan helemaal in het teken van deze missie.

Sport- en bewegingsaanbod

We gaan voor een sport- en bewegingsaanbod dat kwaliteitsvol, gevarieerd, duurzaam en toegankelijk is. Zo bieden we onze inwoners de beste kansen op levenslang sporten en bewegen. We willen met onze projecten en activiteiten zo veel mogelijk doelgroepen en leeftijden bereiken.

Ook recreatief, niet-georganiseerd sporten en bewegen dragen we hoog in het vaandel. We stimuleren en ondersteunen dat waar mogelijk.

Beheer

Onze sportinfrastructuren vormen het hart van onze sportbeleving. Daarom is een bovenlokaal infrastructuurbeleid cruciaal. Zo kunnen we de werking van onze infrastructuren goed afstemmen op elkaar en zorgen we voor efficiënt beheer. Dat doen we onder meer met groepsaankopen, door medewerkers optimaal in te zetten en door loop-, wandel- en fietsroutes te verbinden.

Beleid

Sportregio Pajottenland is een interlokale vereniging. Dat betekent dat we sterker zijn als we samenwerken met onze gemeenten. Dat doen we al jaren. Die samenwerking willen we waar mogelijk bestendigen en verankeren. Een eenvormig communicatiebeleid, uniforme subsidiereglementen, een open uitwisseling van informatie, daar wordt iedereen beter van. Ook onder leiding van onze nieuwe coördinator blijven we daar werk van maken.

Om onze missie waar te maken, hebben we financiële middelen nodig. Die middelen vinden we via verschillende subsidiekanalen.

Zo ontwikkelen we Sportregio Pajottenland tot een sterk merk.

Missie

Zoveel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen krijgen. En liefst hun hele leven lang. Dat is de missie van Interlokale Vereniging (ILV) Sportregio Pajottenland. Ons sport- en bewegingsaanbod, het beheer van onze infrastructuur én het beleid van onze vereniging staan helemaal in het teken van deze missie.

Sport- en bewegingsaanbod

We gaan voor een sport- en bewegingsaanbod dat kwaliteitsvol, gevarieerd, duurzaam en toegankelijk is. Zo bieden we onze inwoners de beste kansen op levenslang sporten en bewegen. We willen met onze projecten en activiteiten zo veel mogelijk doelgroepen en leeftijden bereiken.

Ook recreatief, niet-georganiseerd sporten en bewegen dragen we hoog in het vaandel. We stimuleren en ondersteunen dat waar mogelijk.

Beheer

Onze sportinfrastructuren vormen het hart van onze sportbeleving. Daarom is een bovenlokaal infrastructuurbeleid cruciaal. Zo kunnen we de werking van onze infrastructuren goed afstemmen op elkaar en zorgen we voor efficiënt beheer. Dat doen we onder meer met groepsaankopen, door medewerkers optimaal in te zetten en door loop-, wandel- en fietsroutes te verbinden.

Beleid

Sportregio Pajottenland is een interlokale vereniging. Dat betekent dat we sterker zijn als we samenwerken met onze gemeenten. Dat doen we al jaren. Die samenwerking willen we waar mogelijk bestendigen en verankeren. Een eenvormig communicatiebeleid, uniforme subsidiereglementen, een open uitwisseling van informatie, daar wordt iedereen beter van. Ook onder leiding van onze nieuwe coördinator blijven we daar werk van maken.

Om onze missie waar te maken, hebben we financiële middelen nodig. Die middelen vinden we via verschillende subsidiekanalen.

Zo ontwikkelen we Sportregio Pajottenland tot een sterk merk.

Visie

Sportregio Pajottenland staat niet stil. Benieuwd naar onze toekomstplannen? Je vindt ze hier.

Sport- en bewegingsaanbod

We gaan actief op zoek naar nieuwe projecten en activiteiten die onze missie waar kunnen maken. Daarnaast blijven we onverminderd inzetten op ons bestaande aanbod. Vaste waarden én nieuwe kansen dus.

Beheer

Dit zijn onze prioriteiten op het vlak van infrastructuur voor de volgende jaren:

  • We willen dat alle inwoners gebruik kunnen maken van de bestaande zwembaden. Daarvoor moeten we zwembadovereenkomsten sluiten.
  • We willen onze uitleendienst uitbouwen en een materiaalmagazijn voor onze vereniging realiseren.
  • Onze wandelpaden en fiets- en mountainbikeroutes willen we nog meer met elkaar verbinden.

Beleid

De samenwerking tussen onze gemeenten maakt ons sterk. Wat werkt, willen we behouden. En waar mogelijk willen we die samenwerking verder uitbouwen en optimaliseren. Zo blijft ook Sportregio Pajottenland in beweging.

 

We willen het bestaande sportaanbod in onze regio grondig onder de loep nemen. Waar zitten de tekorten? En waar liggen er kansen om samen te werken? Want ons sportbeleid, dat maken we samen!

Visie

Sportregio Pajottenland staat niet stil. Benieuwd naar onze toekomstplannen? Je vindt ze hier.

Sport- en bewegingsaanbod

We gaan actief op zoek naar nieuwe projecten en activiteiten die onze missie waar kunnen maken. Daarnaast blijven we onverminderd inzetten op ons bestaande aanbod. Vaste waarden én nieuwe kansen dus.

Beheer

Dit zijn onze prioriteiten op het vlak van infrastructuur voor de volgende jaren:

  • We willen dat alle inwoners gebruik kunnen maken van de bestaande zwembaden. Daarvoor moeten we zwembadovereenkomsten sluiten.
  • We willen onze uitleendienst uitbouwen en een materiaalmagazijn voor onze vereniging realiseren.
  • Onze wandelpaden en fiets- en mountainbikeroutes willen we nog meer met elkaar verbinden.

Beleid

De samenwerking tussen onze gemeenten maakt ons sterk. Wat werkt, willen we behouden. En waar mogelijk willen we die samenwerking verder uitbouwen en optimaliseren. Zo blijft ook Sportregio Pajottenland in beweging.

We willen het bestaande sportaanbod in onze regio grondig onder de loep nemen. Waar zitten de tekorten? En waar liggen er kansen om samen te werken? Want ons sportbeleid, dat maken we samen!